Utovarno/istovarne rampe

Utovarno/istovarne rampe ili rampe za utovar obezbeđuju bezbedan utovar i istovar bez i najmanjeg uticaja vremenskih uslova na radnom mestu (gubitak toplote, jak vetar, kiša i sl.)

Utovarno/istovarne rampe

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • Štite proizvode koji se mogu pokvariti usled temperaturnih promena, ali i usled zagađenja i propadanja hrane.
 • Dimenzije konstrukcije variraju u zavisnosti od nivoa na kome se nalazi tlo u odnosu na kamion, od udaljenosti objekta u odnosu na vozilo i od dimenzije vozila. Pravilna i ojačana uzgradnja garantuje dugotrajnost i u najnepovoljnijim uslovima.
 • Utovarno/istovarne rampe se sastoje od prednjeg dela u obliku slova П, što znaci da mоgu da se opuste i da se vrate u prvobitni položaj uz pomoć poluga i greda za zatvaranje napravljenih od fleksibilnog PVC lima.
 • Bočni delovi utovarno/istovarnih rampi su obloženi armiranim poliesterom zbog visoke čvrstine.

Prednosti LOADING BAY sistema u odnosu na one koji su dostupni na tržištu

Hidraulična rampa za utovar

 • Ovaj proizvod ima veoma jaku pokretnu rampu sa ukupnom dužinom od 400 mm, mnogo dužu nego kod većine dostupnih proizvoda na tržištu. Materijal je čelični St. 75 – 15 mm debljine.
 • Zglobovi su svi otvoreni, jaki i pogodani za oksidantne proizvode  npr. so, hemikalije, itd
 • Električni panel ima kontrolni sistem za praćenje asimetrije i sukcesije faze i sigurnosni sistem za sprečavanje strujnog udara.
 • Konstrukcija je potporna i potpuno testirana u našoj laboratoriji tako da formira dvostruki metalni oslonac koji je nezavistanod rampe.

Hidraulična segmentna vrata

 • Prednost je u panelu jer vrata imaju toplotnu zastitu i moćan lim unutar poliuretana gde su šarke zašrafljene pa tako celom panelu daju veliku snagu.
 • Panoramski nesalomivi prozor sa velikom vidljivošću i visokom čvrstinom.
 • Remenice u hidrauličnom sistemu imaju kuglične ležajeve zatvorenog tipa, za razliku od onih dostupnih na tržištu koji su jednostavni plastični ležajevi.
 • Pokretni točkovi na vratima imaju kuglične ležajeve sa samopodmazivanjem.
 • Vrata se mogu otvoriti pod bilo kojim uglom i stajati na bilo kojoj visini sto daje veoma dobar arhitektualni utisak. 

Utovarno/istovarne rampe

Okvir se sastoji od složenih robusnih aluminijumskih profila, što dovodi do veoma visoke krutosti, ali istovremeno održavajući visok nivo estetike. Spoljni šrafovi , itd se ne razlikuju.