Protiv požarna industrijska rolo vrata

Protiv požarna rolo vrata su specijalizovana konstrukcija metalnih rolo vrata koja su napravljena od takvih materijala da koeficijent vatrootpornosti iznosi 60 minuta, kada su vrata zatvorena, sto je u skladu sa evropskim standardom EN 1634 – 1 2000. Vrata imaju pasivne uređaje za zaštitu od požara i automatski će se zatvoriti do poda u slučaju požara.

Protiv požarna industrijska rolo vrata

Ovi uređaji predstavljaju:
Povezivanje sa sistemom za detekciju požara, ako je instaliran. Sistem za detekciju požara zatvara rolo vrata . Preduslov je prisustvo električne energije u to vreme kao i nesmetano funkcionisanje sistema za detekciju. Ova odredba je opcionalna.

Automatsko termalno otvaranje:
To je mehanički uređaj priključen na motornu kočnicu na rolo vratima, koji je pod kontrolom receptora -hemijska ampule koja se razbija kada temperatura dostigne 68 ° C. Zatim se otpusti kočnica i rolo vrata se spušta na pod prirodno, sopstvenom težinom i sa konstantnom brzinom . Ovaj uređaj je obavezan i ne može se izostaviti na bilo koji način. Kada se aktivira , ovaj uređaj će u potpunosti zatvoriti rolo vrata i ne postoji način da se zaustavi. Jedini način da se rolo vrata otvore je da se zameni hemijski senzor i da stavite aktivaciju u prvobitni položaj . Ovaj uređaj je potpuno nezavisan, samostalan i radi u svakom položaju rolo vrata bez prisustva struje.

Protiv požarna industrijska rolo vrata