Pokretne rampe

Utovarno/istovarne rampe

HIDRAULIČNA POKRETNA RAMPA

 • Ovo je veoma jaka pokretna rampa sa ukupnom dužinom od 400 mm, što je mnogo duže od većine dostupnih proizvoda na tržištu. Materijal je čelik St 75, 15 mm debljine.
 • Zglobovi su svi otvoreni, jaki i pogodani za oksidantne proizvode  npr. so, hemikalije, itd
 • Električni panel ima kontrolni sistem za praćenje asimetrije i sukcesivnih faza i sigurnosni sistem za sprečavanje strujnog udara.
 • Konstrukcija je samostojeca i potpuno ispitana u našoj laboratoriji tako da formira dvostruku metalnu podršku koja je nezavisna od rampe.

Hidraulična FLUSH-FITTED pokretna rampa

KARAKTERISTIKE

Sastoji se od 3 metalna dela:

 • Prva metalna sekcija je centralni potporni okvir, koji je čvrsto povezan sa statičkim delovima zgrade.
 • Druga metalna sekcija je najveći deo rampe. Pokretna je i povezana zglobovima sa fiksnim delom.
 • Treća metalna sekcija je prateća oprema rampe. Pokretna je i povezana mehaničkim zglobovima sa velikom pokretnim delom rampe.
 • Konstrukcija je kruta i ima kapacitet nosivosti veći od 6 tona, dinamička opterećenja i do 10 tona statičkih opterećenja.
 • Pokretni delovi koristite energetske hidraulične akumulatore koji omogućavaju da se kretanje zaustavi u bilo kojoj poziciji.
 • Oslobađanje klipova se postiže pod težinom konstrukcije i slobodnim protokom ulja kroz poseban regulacioni ventil.
 • Brzina oslobađanja i pritiska ulja se kontroliše posebnim regulatorom u hidrauličnom sklopu.
 • Hidraulični sklop koristi trofazni motor koji se nalazi u donjem delu konstrukcije.
 • Funkcioniše pomoću centralnog kontrolnog panela koji je postavljen na dnu konstrukcije. Kontrolni tasteri se nalaze na stubu zgrade, gde se vrši utovar tereta.
 • Na svakoj strani velikog pokretnog dela rampe postoje metalni mobilni jezičci da štite one koji stoje u blizini rampe.
 • Visina konstrukcije je 60 cm, a može da se smanji ili poveća 40 odnosno 60 cm od nulte pozicije.
 • Boja konstrukcije može biti po vašem izboru. Naš predlog za visok dizajn i dobru vidljivosti je da ceo sistem bude obojen u crno, dok mali pokretni delovi mogu biti u narandžastoj boji (RAL2004).

Hidraulična FLUSH-FITTED pokretna rampa

Hidraulična FLUSH-FITTED pokretna rampa