Brza PVC vrata

Materijal

Brza pvc ili vrata koja se brzo podižu se sastoje od namotane PVC folije, ojačane mrežnim sekcijama, ukupne debljine u rasponu od 1,2 mm do 1,5 mm. PVC folija služi kao zastor za vrata a ujedno omogućava brzo podizanje. Površina lima je podeljena sa horizontalnom aluminijumskom šipkom koja obezbeđuje otpor protiv velikog vetra bez uticaja na namotaje lima. Raspoložive boje brzih PVC vrata kreću se: plava (RAL 5010), narandžasta (RAL2004), žuta ( RAL 1023 ). Postoji mogućnost da se vrata izgrade i u drugim bojama.

Providna pvc folija se može postaviti na bilo koji deo konstrukcije tj. zastora vrata. Predložena visina providne pvc folije je oko 160 cm iznad poda. Širina ovog dela je 55 centimetara.

Kapacitet elektronske table

Napajanje : 220 V AC 16
Radna frekvencija : 50 Hz

Električna tabla reguliše rad elektromotora. On obezbeđuje nesmetano funkcionisanje prilikom podizanja, spuštanja i menjanje pravca kretanja vrata. Ovo je veoma korisno da zaštiti sve mehaničke delove koji omogućavaju kretanje vrata. Ona takođe pruža dodatna spoljna elektromagnetna kočenja. Kontrola vrata se postiže samo sa jednim kontaktom. Tako da vrata rade sa 4 različite i podesive brzine, i to :

  1. Brzina podizanja
  2. Granična brzina podizanja
  3. Brzina spuštanja
  4. Granična brzina spuštanja

Sva 4 brzine mogu se regulisati od strane klijenta pomoću električne table. Ubrzanje, usporenje i elektronsko kočenje mogu se regulisati odvojeno. Električna tabla ima različite operativne programe, ali mi predlažemo 2: otvaranje, zatvaranje i zaustavljanje sa jednim pritiskom na dugme kao kod automatskih vrata , b ) otvaranje trenutnim pritiskom na dugme i automatsko zatvaranje posle određenog vremenskog intervala koji se lako definiše ručnim regulatorom koji se nalazi iznad table.

Prelaz iz jednog programa u drugi je veoma jednostavan i lak. Na vratima table nalaze se LED indikatori koji daju informacije o različitim mogućnostima i aktivnostima vrata. Električna tabla ima kontakt za gašenje u slučaju opasnosti (Total Stop) i prihvata sve vrste kretanja detektora. Ona takođe ima par industrijskih fotoćelija, koje se nalaze na stubovima vrata i ugrađeni daljinski sistem sa rol kodovima i stabilan transfer učestalosti informacija, pogodno za industrijske uslove.

Svetlosni predajnik je montiran iznad metalne električne table, koji ukazuje na sve pokrete vrata, kao i zadržavanje na najvišoj poziciji, kada su vrata otvorena i kada će se zatvoriti u datom periodu. Postoji mogućnost da se postavi više svetlosnih predajnika ako je to potrebno.

Materijal lima

Lim svih metalnih delova vrata, npr. stubova, zupčanika, metalnih ploča, električnih ploča je toplo pocinkovan i spolja obložen elektrostatičkom poliesterskom bojom gustine 110 mikrometara i grube teksture.

Brzina

Fabričko podešavanje je 1,25 m / s, ako kupac smatra da brzina treba da se promeni to može uraditi pritiskom na 2 strelice na kontrolnoj električnoj tabli. To će mu omogućiti da poveća brzinu za dodatnih 20 % a ako želi brzina može da se smanji do 60 %. Za promene brzina izvan ovih granica trebalo bi da kontaktirate fabriku za dalja uputstva i za dobijanje odgovarajuće lozinke.
Konačno, u slučaju prekida napajanja ili u slučaju kvara vrata, vrata mogu operisati ručno pomoću ručke ( postoje instrukcije ).
Najvažnija prednost je da u slučaju kvara vrata, deo koji nosi elektronsku tablu i svi mehanički delovi se lako mogu demontirati i zameniti u minimalnom vremenskom roku sa novim, a stari delovi se šalju na popravku u našoj fabrici. Važno je napomenuti da mi predlažemo izbor materijala – vrstu i veličinu. Postoji mogućnost da se neki od njih promeni u skladu sa potrebama i željama klijenta.