Industrijska rolo vrata

Industrijska rolo vrata su namenjena velikim otvorima jer zbog svoje čvrstoće i malog mesta za pakovanje omogućuju zatvaranje istih.

Industrijski elektro-pogon omogućava trajno i bezbedno podizanje vrata.

Industrijska izolaciona rolo vrata (novi profil)

TIP PROFILA: profil se sastoji od dva pocinkovana lima 0,8 mm. Spolja je obložen elktrostatičkom bojom visoke čvrstine i, ojačane polietilenom.

OPIS PROFILA: Profil ima spoljašnju i unutrašnju zakrivljenu površinu i posebne konfiguracije ( šarke ) koje olakšavaju rotaciono kretanje roletne jer oni smanjuju koeficijent trenja i buke. Limovi su potpuno zatvoreni i formiraju spoljašnju površinu (rebrastu) visoke estetike. Tokom upotrebe roletni ne dogadja se oštećenje farbe. Pored toga obim namotavanja je najmanji u odnosu na roletne dostupne na tržištu. Prostor između limova je ispunjen robusim livenim poliuretanom od 250 kg / m3 gustine.

Industrijska rolo vrata

MAKSIMALNI PRITISAK VETRA

MAKSIMALNI PRITISAK VETRA

m m 3 4 5 6 7
Kp / m2 150 135 120 100 85
Thermal Diffusion Ratio: 7 K cal / mhc
Sound Insulation Ability: 18 dB

Industrijska rolo vrata (od čeličnog lima)

MAKSIMALNI PRITISAK VETRA
MAKSIMALNI PRITISAK VETRA

m Α10 Α08 Α07 Α06
3 40 Kp / m2 32 Kp / m2 25 Kp / m2 16 Kp / m2
4 47 Kp / m2 39 Kp / m2 30 Kp / m2 19 Kp / m2
5 56 Kp / m2 44 Kp / m2 36 Kp / m2 22 Kp / m2
6 68 Kp / m2 47 Kp / m2 39 Kp / m2 26 Kp / m2

OPIS:

MATERIJAL: Toplo pocinkovani čelični lim St 37 sa mogućnošću spoljašnje elektrostatičke poliesterske boje. Debljina lima 0.6 mm , 0.7 mm , 0.8 mm, 1.0 mm .

STANJE: spoljašnji izgled visoke estetike sa dovoljnom snagom na spoljne stresove koji mogu da deformišu površinu materijala. Donji deo rolo vrata je vođen aluminijumskim zupčanikom u tri tačke sa papučicama od gume što omogućava dobar dodir sa podom. Postoji mogućnost montiranja manjeg obima prozora 7cm k 12cm u bilo kom obliku. Materijal prozora je transparentan, otporan na ogrebotine, polikarboksilat visoke čvrstine.

SIMBOLI: AN07 , AN08 , AN10

Schema - industrijska rolo vrata

Podizanje rolo vrata – pomeranje

Rolo vrata su obmotana perforiranom metalnom cevi sa prečnikom koji zavisi od težine i dimenzija rolo vrata. Metalna cev se zato naziva nosač rolo vrata . Na krajevima nosača , uz pomoć dva metalna diska , torzione grede St 75 su koncentrično i interno zavarene ,  u daljem tekstu osovina rolo vrata , čiji prečnik zavisi od veličine roletne.

Rolo vrata su bazirana na specijalnim nosačima koji su spojeni sa bočnim poklopcima , koji su zaštitni poklopci na roletnama , tako da se nosači osovine nalaze unutar nosača, osovina prolazi kroz poklopac kroz posebne otvore.
Ovaj način podrške rolo vrata se izdvaja od drugih jer isključuje mogućnosti pada rolo vrata u svim slučajevima: pomeranje osovine, prelom osovine, ili prelom ležajeva . Pošto je pomeranje osovine nemoguće, imamo superioran i stabilniji rad rolo vrata.

Zaštitni spoljašnji poklopci rolo vrata imaju sledeću funkciju:

 1. Pored zavarenih ojačanja koja imaju, oni nude odličnu bazu sa dozvoljenom oscilacijom koja je potpuno bezopasna za nepokretne uređaje i korisna da apsorbuje vibracije.
 2. Služe kao vodiči za pravilno namotavanje rolo vrata i sprečavaju oštećenje plastike na rolo vratima  koja se nalazi na ivicama . To je zato što se roletna tokom namotavanja ne može odvojiti od zupčanika.
 3. Odvajaju rolo vrata od lanca i dizalice koja prenosi kretanje i dalje od centrifugalne akceleratora, čime štite ne samo rolo vrata već i ostale komponente.

Prenos se vrši sa: industrijskim lancem i remenicom sa prenosnim odnosom 1 / 3. Kretanje se vrši pomoću  trofaznog motora sa nepovratnim reduktorom u kojem je integrisan prekidač za zaustavljanje rolo vrata na određenim pozicijama, i ručnim sistemom sa pokretnom ručkom ili lancem za podizanje .

Kontrola motora se vrši:
Pomoću električne table uz korišćenje sistema kontrole za praćenje asimetrije i faza sukcesije. Kontrola se vrši tasterom ili prekidačem – a postoji mogućnost da se lako poveže sa daljinskim prijemnikom i fotoćelijama. Kontrolni tasteri rade na niskom naponu od 24 V radi bezbednosti osoblja.

Zaštita akceleratorom
Osovina rolo vrata se bazira na dva bloka – ležajevima i  osovini vratila. Kretanje vratila se obavlja pomoću jedne osovine, kao što smo već opisali. Druga osovina vratila se zasniva na posebnom ležaju koji se zove centrifugalni akcelerator.  On takođe oscilira jer je zaštićen sa tri fleksibilna zgloba.  Uređaj se aktivira kada ugaono ubrzanje osovine prelazi dozvoljenu granicu, ne dozvoljavajući da se razvije veliki ugaoni moment tokom spuštanja rolo vrata.

Dakle, imamo zaštitu prilikom spuštanja , jer pored ranijeg zastoja rolo vrata tokom spuštanja , postoji i mogućnosti prekida struje bilo kog električnog rada rolo vrata.
Mogući uzroci iznenadnog pada rolo vrata su :

 • prelom zubčanika
 • prelom reduktora
 • unutrašnji prelom zubaca ili zupčanika reduktora
 • prelom baze reduktora ili osovine.

Prednosti lančanog prenosa u odnosu na direktni  prenos:

 • Imamo uštedu prostora jer gubitak prostora je samo 6 cm sa obe strane otvaranja rolo vrata.
 • Imamo zaštitu reduktora od velikog obrtnog momenta .
 • Imamo prigušenja vibracija na ležajevima reduktora .
 • Povećanje životnog veka uređaja. Vek trajanja je 5 puta duži od veka trajanja dostupnih uređaja.
 • Koristimo materijale pogodne za industriju.
 • Jedina mana jeviša cena.

Šine rolo vrata
Šina rolo vrata se sastoje od osnove greda  i od šina rolo vrata izrađenih od čelika 2,5 mm zavarenih posebnim žicama na određenim rastojanjima.  U istom uređaju podrška rolo vrata je zavarena , čineći na taj način potporu , što je važna prednost u pogledu bezbednosti i čini instalaciju lakom i brzom.

Na ivici šina su aluminijumske felne su sa duplim četkama dajući šinama sledeće prednosti:

 • Bolja izolacija rolo vrata.
 • Manje buke tokom pokreta .
 • Visoke estetika celog uređaja.
 • Vazduh smešten u vlaknima četkice,  deluje kao lubrikant i roletne rade sa manje trenja i nema habanja boje.

Prednosti nove generacije Industrijskih rolo vrata:

 • Imamo krutu, nepomičnu konstrukciju .
 • Imaju potpornu konstrukciju koja garantuje brzu i jednostavnu instalaciju.
 • Smanjuje se gubitak prostora sa obe strane rolo vrata čime se postiže visoka estetika.
 • Imaju  dobru izolaciju i bezbedan rad.
 • Moguće da se konstrukcija demontira transportuje na drugo mesto  uz malo truda, nisku cenu i bez oštećenja uređaja.

Rolo vrata su pogodna:

 • Za industriju, za kontinualnu upotrebu gde se zahtevaju visoki standardi i otpornost , kao i za pokrivanje velikih površina.
 • Za vojne objekte.

Opis ručnog rada rolo vrata:
U ovom kratkom tehničkom opisu , opisujemo operaciju ručnog rada sa ručicom i sistemom podizanja lančanikom.

Dodatne informacije
U slučaju prekida napajanja električnom energijom ili eventualnih problema na tabli ili na motoru, stavite jednostavno ručicu na posebnu osovinu i rotirajte levo ili desno, ako želite da pomerite vrata na gore ili na dole. Ako postoji napajanje u uređaju, postavljanjem ručice lampica/indikator se gasi, što zaustavlja bilo kakvu električnu aktivnosti u kontrolnoj tabli iz bezbednosnih razloga. Sa minimalnim rotacijom ručice ona se automatski vezuje za ležište i ne utiče na rad svojom težinom. Isključenje motora i pozicija u ručnom upravljanju je potpuno automatska i ne zahteva nikakav poseban mehanizam. Sa bilo kog mesta , ako želimo da zaustavimo rolo vrata, jednostavno zaustavimo upotrebu ručne operacije i vrata jednostavno ostaju na toj poziciji. Zatim okrenemo ručicu blago u suprotnom pravcu, tako da se opusti i onda se izvadi iz ležišta. Lampica svetli ukoliko postoji bilo kakvo električno napajanje i uključuje električne operacije koje kontroliše kontrolna tabla. Rolo vrata su spremna da ponovo rade na električni pogon.

 • Uređaj za ručno upravljanje je specijalno dizajniran za vojne instalacije, iz sledećih razloga:
 • Osigurava ergonomsku upotrebu i udobnost korišćenja.
 • Veoma visok obrtni momenat bez opterećenja uređaj tako da nudi neograničen vek trajanja
 • Za razliku od stalnih uređaja npr lanaca, gde provalnik može da uđe u prostoriju i da ručno upravlja uređajem, ako koristi lance koji su trajno instalirani, ovaj uređaj se može kontrolisati jer su ručice čuvaju od strane operatera.
 • Gvozdena kopča ručice nije dostupna na tržištu i veoma je teško naći. Ali, to je vrlo jeftin alat kada je mi nabavimo.

Ručno upravljanje lancem
Ovo je metod gde se rolo vrata kreću mnogo brže. Ova operacija se postiže kroz lančanik koji rotira sistem kotura lanaca koji služe kao dizalica. Ovaj sistem funkcioniše automatski kada se povuče lanac i pomeraju rolo vrata, ali u isto vreme svaka električna aktivnost je zaustavljena. Sistem se automatski vraća u električni mod kada jednostavno pustimo lanac, a indikator svetli. Maksimalni kapacitet podizanja je 5 tona. Jedina mana ovog ručnog moda, jeste da postoji pristup svakom da otvori rolo vrata bez ikakve kontrole.