Hidraulična segmentna rolo vrata

Hidraulična segmentna rolo vrata

Tehničke karakteristike

Ona imaju iste karakteristike kao normalna segmentna vrata, ali kretanje se prenosi preko posebnog kabla – sajle visoke čvrstine  Ø 5 mm koja pokreće vrata na isti način kao što je opisano u nastavku:

 • hidraulični posuda je postavljena unutar kutije od metala dužine jednake širini vrata. Na ivici kutije postavljeni su suspenzioni kablovi.
 • horizontalno uzdužno kretanje klipa vodi kablove do željene pozicije koristeći više remenica sa 1 / 5 prenosnim odnosom.
 • veza između pritiska konstrukcije i konzole je ostvarena preko fleksibilne hidraulične cevi sa duplim kablovima ¼ inča debljine sa različitom dužinom za svaki zahtev.
 • to se postiže posebnim prenosnim uređajem za kompresiju na krajevima hidrauličnih cevi. Rezultat je dug životni vek i nula gubitaka.
 • odlično zatvaranje i dizajn cele konstrukcije. Nekontrolisani pad vrata je obezbeđen specifičnim komponentama koje su pozicionirane ispod vrata, na oba kraja panela.

Hidraulična segmentna rolo vrata sa izolacijom

Tehničke karakteristike

Vrata se sastoje od sistema koji ima posebnu blokadu na čijem kraju se nalazi aluminijumski profil sa duplim četkama za puno zatvaranje. Za kretanje remenica vrata posebno je konfigurisan zupčanik koji je čvrsto povezan sa omotačem. Uz saglasnost kupca i uzimajući u obzir njegove potrebe, donji deo specijalnog zupčanika može biti dodatno obrađen tako da prati najvišu tačku objekta i savršeno se uklapa u unutrašnju geometriju zgrade i vodi do potpunog ergonomskom rezultata bez primetne promene u ukupnoj ceni.
Odgovarajući deo sistema za podizanje je zašrafljen na vrhu zupčanika. Ceo uređaj služi kao potpora za održavanja položaja vrata u neutralnom položaju, na bilo kojoj visini.

Panelni sistemi

Paneli se sastoje od lima 0,60 mm i ispunjeni su poliesterom koji je zavaren sa posebnim poliuretanskim lepkom od 55 kgr/m3 gustine. Oni nose određene zglobove duž njihovih ivica, kao i posebno uzdužno ojačanje sa dodatnim limom na koji su zašrafljene šarke. Na ivicama panela nalaze se specijalni delovi opremljeni za pokrivanje poliuretana. U cilju jačanja zglobova duž i između pričvršćivača su umetnuta posebna ojačanja od penaste gume.
Panel na dnu nosi posebni gumeni žleb koji na ivicama ima posebne amortizere koji služe da se u slučaju potrebe ceo system automatski zaštiti – patent naše kompanije.

Prozorski sistemi

Sastoje se od aluminijumskog rama, povezanog sa posebnim zglobovima, tako da formiraju jedan panel čije ivice su identične sa drugim panelima i potpuno u skladu sa konstrukcijom stvarajući tako veliki vidljivi deo. Uklapanje prozora sa ostalim delovima je veoma dobro i omogućava potpuno zatvaranje.

PREDNOSTI u odnosu na ostale uređaje na tržištu su opisane iznad

 1. struktura je u potpunosti sastavljena od industrijskih materijala visokog standarda. To je poziciono samoregulišuća konstrukcija i pogodna je za industrijsku upotrebu.
 2. kretanje se vrši pogonskim kaišem a ne sa kablovima.
  Dakle, naši uređaji su:
  • Visoko otporni na opterećenja, šest puta u odnosu na odgovarajući uređaj sa kablovima.
  • Ne proizvode buku i imaju neograničen vek trajanja.
 3. Mi ne koristimo grede koje su kvarljive i opasne u pogledu sigurnosti osoblja i mogu da izazovu brojne probleme.
 4. To je jedini uređaj sa automatskim zaključavanjem za razliku od postojeće konkurencije, gde se vrši ručno zaključavanje sa zavrtnjem.
 5. Nekontrolisani pad vrata je prvo sprečen upotrebom centrifugalnih akceleratora na osovini pogonskog vratila i drugo pomoću specijalnih automatskih mehanizama za zaključavanje koji se nalaze na oba kraja na donjem panelu vrata.

Hidraulična segmentna rolo vrata