Vatro-otporna industrijska rolo vrata

KRAGUJEVAC
Drage Todorović 1a
Tel/Fax: 034 35 65 35
Mob: 063 637 909
069 35 65 350
064 283 26 56
Email: office@rollodoors.com

Protiv požarna rolo vrata su specijalizovana konstrukcija metalnih rolo vrata koja su napravljena od takvih materijala da koeficijent vatrootpornosti iznosi 60 minuta, kada su vrata zatvorena, sto je u skladu sa evropskim standardom EN 1634 - 1 2000. Vrata imaju pasivne uređaje za zaštitu od požara i automatski će se zatvoriti do poda u slučaju požara.

Ovi uređaji predstavljaju:
Povezivanje sa sistemom za detekciju požara, ako je instaliran. Sistem za detekciju požara zatvara rolo vrata . Preduslov je prisustvo električne energije u to vreme kao i nesmetano funkcionisanje sistema za detekciju. Ova odredba je opcionalna.

Automatsko termalno otvaranje:
To je mehanički uređaj priključen na motornu kočnicu na rolo vratima, koji je pod kontrolom receptora -hemijska ampule koja se razbija kada temperatura dostigne 68 ° C. Zatim se otpusti kočnica i rolo vrata se spušta na pod prirodno, sopstvenom težinom i sa konstantnom brzinom . Ovaj uređaj je obavezan i ne može se izostaviti na bilo koji način. Kada se aktivira , ovaj uređaj će u potpunosti zatvoriti rolo vrata i ne postoji način da se zaustavi. Jedini način da se rolo vrata otvore je da se zameni hemijski senzor i da stavite aktivaciju u prvobitni položaj . Ovaj uređaj je potpuno nezavisan, samostalan i radi u svakom položaju rolo vrata bez prisustva struje.